1 year ago

mất bằng đại học phải làm sao

làm lại bằng đại học bị mất tiếng nói Anh. chọn lựa trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là đích đến trước hết trong đích của mình, Lê Nhi đã vẽ tiếp cho mình nhiều kế hoạch để chinh p read more...1 year ago

muốn làm bằng đại học giả

làm bằng đại học uy tín hà nội viên chức có cơ hội để biểu thị mình. Và vì chuyện cho ai, tặng ai là quyền tự do cá nhân chủ nghĩa của ông nên chính quyền không thể can thiệp.
Ngoài ra, v read more...